Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) - lämna samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare lämna samtycke till delning av personuppgifter

Vid gemensam vårdnad skall medgivande ges av bägge vårdnadshavare. Läs mer om detta under rubriken "Flerpartssignering vid gemensam vårdnad" längre ner på sidan.

Om Hälsa, Lärande och trygghet (HLT) i Kramfors

Vi vill ge ert barn/ungdom och er familj ett så bra och samlat stöd som möjligt. Därför samverkar verksamheterna inom Region Västernorrland hälsocentraler, kommunens skola, elevhälsa och socialtjänst. Uppgifter om ert barn omfattas av olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) säger att uppgifter inte utan vidare kan lämnas till annan myndighet. Som vårdnadshavare kan du lämna ett samtycke till att sekretessen kan brytas.

Samtycket innebär att uppgifter om ditt barns för förskola/skolgång, sociala situation, fysiska/psykiska hälsa, som i vanliga fall skulle omfattas av sekretess kan lämnas från hälsocentralen, kommunens förskola/skola, elevhälsa, socialtjänst för att möjliggöra ett samordnat stöd till er. Dokumentationen sker i respektive verksamhet, enligt ordinarie rutiner och lagstiftning.

Flerpartssignering vid gemensam vårdnad 

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

•    När du är klar och har signerat ärendet skickas ett sms/e-postmeddelande till den andra vårdnadshavaren. 
•    Den andra vårdnadshavaren loggar då in och signerar ärendet med sin e-legitimation
•    När detta är gjort inkommer ärendet till kommunen. 

Om ni blir osäkra på om ärendet har skickats in, logga in på Mina sidor. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa