Grovsopor - anmälan

LÄS MER

Grovsopor som sorterats i olika högar.

Vår och höst erbjuder Kramfors kommun insamling av grovsopor vid fastighet. Vid insamlingen 2023 kommer vi i samarbete med Pingstkyrkans second hand (PMU) även att samla in produkter till återbruk för att minska energiåtervinningen och öka den möjliga miljönyttan. Vad som är användbart till återbruk avgörs av insamlande personal och du lämnar alla produkter i högar och säckar utefter materialslag. Pingstkyrkans insamlingsbil kommer att hämta de produkter som är återvinningsbara och lämna säckarna och högarna i fint skick för grovsopsbilen att komma och hämta resten.

Anmälan och hämtningsdatum

För att hämtning av grovsopor ska ske krävs en anmälan via denna e-tjänst senast klockan 16.00 onsdagen innan angiven hämtningsvecka.

Datum för anmälan och hämtning av grovsopor för just ditt område finns på kommunens webbplats, under sidan om grovsopsinsamling, kramfors.se/grovsopor

Om du har svårigheter att göra anmälan kan du få hjälp med din beställning genom att mejla till grovsopor@vtg.se eller ringa till VTG, telefon 0612-71 73 70.

Vitvaror 
Om du har vitvaror och TV/bildskärmar anmäler du detta i e-tjänsten Grovsopor - anmäla vitvaror och TV/bildskärmar. Dessa hämtas under hösten.

Du  som bor i flerbostadshus 
Om du bor i hyreshus så prata med din hyresvärd eller vaktmästare om hur grovsophämtningen är ordnad i ditt bostadsområde.

Ändring eller avbokning av inskickad anmälan

Om du har skickat in en anmälan och behöver ändra den eller om du vill avboka hämtning så mejlar du till grovsopor@vtg.se. Tänk på att meddela oss om du har anmält hämtning av grovsopor men sedan beslutar dig för att inte använda tjänsten.

Sortering och hämtning

Du sorterar dina grovsopor enligt bilden ovan. Närmare beskrivning finns inne i e-tjänsten. Under den angivna hämtningsveckan ska du låta dina saker stå ute hela veckan, eftersom hämtning kan komma att ske i flera omgångar beroende på avfallets karaktär.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett abonnemang för renhållning kopplat till fastigheten

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga med e-legitimation så blir ditt namn och adressuppgift förifyllt. Informationen hämtas från Skatteverket.

När du är inloggad har du också åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa