Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Du som ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan i vissa fall behöva lämna ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning. Dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig till fots eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Intyget är du själv ansvarig för att skaffa. Be läkaren fylla i denna e-tjänst vid besöket så skickas det direkt till handläggaren för parkeringstillstånd.

Frågor om tjänsten

Karin Lindberg
karin.lindberg@kramfors.se
0612-803 41

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa