Barn mår dåligt - orosanmälan

LÄS MER

Att anmäla

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Läs mer

Mer information om oro för ett barn finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Kontaktvägar - råd och stöd när någon mår dåligt eller far illa

Kontaktuppgifter till socialtjänsten, SOS Alarm, BRIS med flera finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa