Jag har en idé

LÄS MER

Här kan du lämna in ett förslag till kommunen.

Att lämna in förslag är ett bra sätt att direkt påverka i samhällsfrågor och att göra sin röst hörd. Ett förslag kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Syfte

Syftet med förslagshanteringen är att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen.

Tid för handläggning

Tiden för handläggningen kan variera beroende på förslagets innehåll.

 

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa