Jag har en idé

LÄS MER

Här kan du lämna in ett förslag till kommunen.

Att lämna in förslag är ett bra sätt att direkt påverka i samhällsfrågor och att göra sin röst hörd. Ett förslag kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Syfte

Syftet med förslagshanteringen är att förbättra invånares inflytande och delaktighet i kommunen.

Så här går det till när vi tagit emot ditt förslag:

1. Förslaget registreras och delegeras till berörd förvaltning. I och med detta kommer ärendet gallras i e-tjänsten.

2. Förslaget bedöms och besvaras av ansvarig tjänsteperson för det område förslaget berör.

3. Gör förvaltningen bedömningen att förslaget kräver ett politiskt beslut tas det upp i berörd nämnd och du informeras om det av ansvarig tjänsteperson.

4. Nämnden beslutar om svar direkt eller vidare utredning i förvaltningen.

5. Förslaget verkställs eller avslutas. I samband med det, kontaktar vi dig.

Tid för handläggning

Tiden för handläggningen kan variera beroende på förslagets innehåll.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa