Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera. Eftersom en komplementbyggnad är ett komplement krävs att det finns en huvudbyggnad (bostadshus) inom fastighetsgränsen.

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du som är firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att slippa fylla i dem själv. 
Läs mer på sidan Så hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster) hos Bolagsverket för få veta mer om hur det fungerar.

Kostnad för ansökan

Kommunen tar ut en kostnad för ansökan. Läs mer om den på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på telefonnummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om att bygga garage, förråd, attefall och liknande på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa