Föreningsdriven fritidsgård - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar ansöka om bidrag till öppen ungdomsverksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.

  • Bidrag utgår endast till kvällsverksamhet, efter klockan 18.00.
  • Bidrag utgår med som högst 50 000 kronor per gård och år.
  • Bidrag utgår med 400 kronor per öppet tillfälle, måndag-torsdag. Öppethållande ska vara minst 3 timmar.
  • Bidrag utgår med 600 kronor per öppet tillfälle, fredag och lördag. Öppet hållande ska vara minst 3 timmar. 

För att uppfylla kravet som bidragsberättigad ska föreningen som anordnar fritids- och ungdomsverksamhet i förväg redovisa plan för kommande verksamhetsår, vilken även ska innehålla särskild plan som avser förebyggande mot våld och drogmissbruk.

Senast ansökningsdatum

1 november.

Redovisning

Redovisning sker i e-tjänsten "Föreningsdriven fritidsgård - redovisning".

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Redovisning av plan som avser förebyggande mot våld och drogmissbruk
  • Reviderad verksamhetsberättelse
  • Signering av ordförande/firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa