Föreningsdriven fritidsgård - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar ansöka om bidrag till öppen ungdomsverksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.

 • Bidrag utgår endast till kvällsverksamhet, efter klockan 18.00.
 • Bidrag utgår med som högst 50 000 kronor per gård och år.
 • Bidrag utgår med 400 kronor per öppet tillfälle, måndag-torsdag. Öppethållande ska vara minst 3 timmar.
 • Bidrag utgår med 600 kronor per öppet tillfälle, fredag och lördag. Öppet hållande ska vara minst 3 timmar. 

För att uppfylla kravet som bidragsberättigad ska föreningen som anordnar fritids- och ungdomsverksamhet i förväg redovisa plan för kommande verksamhetsår, vilken även ska innehålla särskild plan som avser förebyggande mot våld och drogmissbruk.

Senaste ansökningsdatum

1 november.

Redovisning

Redovisning sker i e-tjänsten Föreningsdriven fritidsgård - redovisning.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

 1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part (medsökande) i ärendet.
 2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
 3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
 4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Redovisning av plan som avser förebyggande mot våld och drogmissbruk
 • Reviderad verksamhetsberättelse
 • Signering av ordförande/firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa