Föreningsägd anläggning - ansökan om övrigt stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget avser att stödja underhåll och förbättringar av föreningsägda anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av verksamheter.

Bidragets storlek prövas från fall till fall inom ramen för av kommunfullmäktige avvisade medel.

Ansökan

Görs senast 1 april och 1 september, varefter prövning sker.

Preliminär ansökan

Till den preliminära ansökan skall kostnadsberäkning samt redogörelse för avsikten med bidragsändamålet bifogas.

Slutlig ansökan

Skall ske senast två kalenderår efter den preliminära ansökan och innehålla en redovisning av faktiska kostnader. 

Efter den slutliga ansökan justeras bidraget till samma procentsats av redovisade kostnader som i preliminärt beslut men högst till den beslutade bidragssumman.

 

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa