Föreningsägd anläggning - ansökan om övrigt stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget avser att stödja underhåll och förbättringar av föreningsägda anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av verksamheter.

Bidragets storlek prövas från fall till fall inom ramen för av kommunfullmäktige avvisade medel.

Ansökan

Görs senast 1 april och 1 september, varefter prövning sker.

Preliminär ansökan

Till den preliminära ansökan skall kostnadsberäkning samt redogörelse för avsikten med bidragsändamålet bifogas.

Slutlig ansökan

Skall ske senast två kalenderår efter den preliminära ansökan och innehålla en redovisning av faktiska kostnader. 

Efter den slutliga ansökan justeras bidraget till samma procentsats av redovisade kostnader som i preliminärt beslut men högst till den beslutade bidragssumman.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part (medsökande) i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa