Medel för ortsutveckling - redovisa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som lockar människor att leva i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, vill kommunen ge förutsättningar till att våra olika orter/samhällen i kommunen utvecklas, gärna i samverkan och till nytta för hela Kramfors kommun.

Denna e-tjänst vänder sig till alla som har sökt och fått medel för ortsutvecklingen av Kramfors kommun. Resultatrapport med ekonomisk redogörelse ska lämnas till Kramfors kommun inom två månader efter projektavslut.

Tack för ert engagemang!

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa