Självskjutsersättning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har barn i grundskolan ansöka om så kallad självskjutsersättning. Ansökan görs med fördel varje månad, dock minst en gång per termin.

Under vissa omständigheter kan du som vårdnadshavare få så kallad självskjutsersättning istället för skolskjuts. Det innebär att du tar över det dagliga ansvaret för ditt barns transport till och från skolan mot en kontant ersättning. Det kan exempelvis handla om att vi inte har möjlighet att ordna med skolskjuts till och från busshållplats eller annan påstigningsplats.  

Ersättningsbeloppet följer Skatteverkets normer för skattefri ersättning för resa med egen bil och ersättningen betalas inte ut i efterskott.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa