Transformatorstation - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Transformatorstationer kan vara små lokala nätstationer men även större anläggningar som används av fabriker eller hela städer. Transformatorstationer är alltid bygglovspliktiga oavsett storlek. Denna e-tjänst är främst anpassad för ansökningar som rör små nätstationer.

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggförvaltningen
mob@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa