Transformatorstation - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Transformatorstationer kan vara små lokala nätstationer men även större anläggningar som används av fabriker eller hela städer. Transformatorstationer är alltid bygglovspliktiga oavsett storlek. Denna e-tjänst är främst anpassad för ansökningar som rör små nätstationer.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Kontrollplan
  • Strandskyddsdispens krävs om placeringen av transformatorstationen är mindre än 100 meter från vatten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa