Installation av värmepump - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Genom en värmepump kan du använda den energi som finns i berggrunden, jorden eller i ett vattendrag till uppvärmning.
 
Det finns vissa risker med värmepumpsanläggningar. Den vätska som används för att ta till vara på värmen kan läcka ut i miljön och ställa till med problem. Det finns även krav på vilka typer av köldmedia som får användas. 

En anmälan till kommunen krävs för att installera en värmepump. Anmälan gör du i denna e-tjänst.

Kostnad för anmälan

Inom skyddsområde för dricksvatten kostar anmälan 1106 kronor per timme.
I övriga områden kostar anmälan 1106 kronor.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om installation av värmepump på vår webbplats kramfors.se (öppnas i ett nytt fönster).

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Information om din värmepump
  • Ritning över borrhål/kollektorslangs placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa