Installation av värmepump - anmälan

LÄS MER

Genom en värmepump kan du använda den energi som finns i berggrunden, jorden eller i ett vattendrag till uppvärmning. En anmälan till Miljö- och byggförvaltningen krävs för att installera en värmepump.
 
Det finns vissa risker med värmepumpsanläggningar. Den vätska som används för att ta till vara på värmen kan läcka ut i miljön och ställa till med problem. Det finns även krav på vilka typer av köldmedia som får användas. 

Kostnad för anmälan

Inom skyddsområde för dricksvatten kostar anmälan 874 kr/timme.
I övriga områden kostar anmälan 874 kr.

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggförvaltningen
mob@kramfors.se
0612 - 800 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Information om din värmepump

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa