Installation av värmepump - anmälan

LÄS MER

Genom en värmepump kan du använda den energi som finns i berggrunden, jorden eller i ett vattendrag till uppvärmning. En anmälan till Miljö- och bygg krävs för att installera en värmepump.
 
Det finns vissa risker med värmepumpsanläggningar. Den vätska som används för att ta till vara på värmen kan läcka ut i miljön och ställa till med problem. Det finns även krav på vilka typer av köldmedia som får användas. 

Kostnad för anmälan

Inom skyddsområde för dricksvatten kostar anmälan 1 040 kronor/timme.
I övriga områden kostar anmälan 1 040 kronor.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Information om din värmepump
  • Ritning - om dricksvattenbrunn finns inom 100 meter från anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa