Vatten- och avlopp - ansöka om anslutning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. De allmänna bestämmelserna som gäller  Kramfors kommuns allmänna vatten - och avloppsanläggning (ABVA) finns att läsa på kramfors.se, se Vatten och Avlopp.

Notera att

  • Din ansökan måste vara beviljad innan några arbeten kan påbörjas som involverar kommunens ledningar
  • Dag-, tak- och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen
  • För byggvatten samt placering och uppsättning av vattenmätare, kontakta tekniskakontoret@kramfors.se
  • Så snart anslutningen är på plats utgår faktura enligt taxa för Kramfors kommuns för allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), läs mer på kramfors.se om Vatten och Avlopp

Kontakt

Håkan Persson
hakan.persson@kramfors.se
0612-803 08

Personuppgiftsansvarig

Produktionsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa