Vatten- och avlopp - ansöka om anslutning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Tänk på att

  • Din ansökan måste vara beviljad innan några arbeten som involverar kommunens ledningar kan påbörjas.
  • Dag-, tak- och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen.
  • För byggvatten samt placering och uppsättning av vattenmätare, kontakta tekniskakontoret@kramfors.se.
  • Så snart anslutningen är på plats utgår faktura enligt taxa för Kramfors kommuns för allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Läs mer

Mer information om taxor och bestämmelser som gäller för Kramfors kommuns allmänna vatten - och avloppsanläggning (ABVA) hittar du på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Kontakt

Håkan Persson
hakan.persson@kramfors.se
0612-803 08

Personuppgiftsansvarig

Produktionsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa