Kompostera hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Av det vi kastar i kökssoporna går nästan hälften att kompostera. Det blir näringsrik mull till trädgårdsland, krukväxter och rabatter.  Om Du vill kompostera hushållsavfall ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen med denna e-tjänst eller på blankett.  

För trädgårdsavfall (löv, kvistar, gräs med mera) krävs inget tillstånd.

Kostnad för anmälan

  • Att göra en anmälan om kompostering kostar 874 kr.

Frågor om tjänsten

Magnus Zeilon
magnus.zeilon@kramfors.se
0612-803 68

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över kompostens placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa