Kompostera hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Av det vi kastar i kökssoporna går nästan hälften att kompostera. Det blir näringsrik mull till trädgårdsland, krukväxter och rabatter.  Om du vill kompostera hushållsavfall ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen med denna e-tjänst eller på blankett.  

För trädgårdsavfall (löv, kvistar, gräs med mera) krävs inget tillstånd.

Kostnad för anmälan

Att göra en anmälan om kompostering kostar 1106 kronor.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på telefonnummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din anmälan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om kompost och bokashi på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över behållaren (om den är egentillverkad)
  • Ritning över kompostens placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa