Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmålsundervisning erbjuds till elever från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan i såväl kommunal som fristående verksamhet. För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds även modersmålsstöd i förskoleklass.

Modersmålsundervisningen förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut. Modersmålsundervisningen bedrivs stadievis motsvarande 60 minuter per vecka (50 minuter per vecka för lågstadieelever), antingen som närundervisning eller fjärrundervisning. Från och med årskurs 7 kan undervisningen ske på annan skola än den skola som eleven tillhör.

Vårdnadshavare ansöker till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer ansöker eleven själv.

Ansökningsperiod grundskola och anpassad grundskola:

I grundskola (ej förskoleklass) och anpassad grundskola görs ansökning när eleven vill börja modersmålsundervisningen. När eleven avslutat en årskurs och ska inför hösten börja nästa årskurs inom grundskolan, upp till årskurs 9, sker uppflyttning automatiskt. Vårdnadshavare behöver inte göra en ny ansökan. Vill eleven inte fortsätta modersmålsundervisning behöver vårdnadshavare göra en avanmälan, se e-tjänst Modersmål – avanmälan.

När eleven lämnat grundskolan och vill läsa modersmålsundervisning på gymnasiet behöver anmälan för modersmålsundervisning ske. Inför varje läsår behöver en ny anmälan göras under vårterminen på gymnasiet.

Ansökningsperiod gymnasieskola och anpassad gymnasieskola:

  • För start kommande läsår, 1 februari - 31 maj
    Gymnasiekurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.

Så här ansöker du

För att ansöka via e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida. Du behöver e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du ladda ner ansökningsblanketten under ”Hämta blankett” på denna sida. Skriv ut den och skicka in den till kommunen.

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Gäller ansökan för elev under 16 år.

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ansöker eleven själv från 16 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa