Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmålsundervisning erbjuds till elever från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan i såväl kommunal som fristående verksamhet. För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds även modersmålsstöd i förskoleklass.

Modersmålsundervisningen förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut. Modersmålsundervisningen bedrivs stadievis motsvarande 60 minuter per vecka (50 min/v för lågstadieelever), antingen som närundervisning eller fjärrundervisning. Från och med årskurs 7 kan undervisningen ske på annan skola än den skola som eleven tillhör.

Vårdnadshavare ansöker till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer ansöker eleven själv.

Ansökningsperiod grundskola och grundsärskola:

I grundskola (ej förskoleklass) och grundsärskola görs ansökning när eleven vill börja modersmålsundervisningen. När eleven avslutat en årskurs och ska inför hösten börja nästa årskurs inom grundskolan, upp till årskurs 9, sker uppflyttning automatiskt. Vårdnadshavare behöver inte göra en ny ansökan. Vill eleven inte fortsätta modersmålsundervisning behöver vårdnadshavare göra en avanmälan, se E-tjänst Modersmål – avanmälan.

När eleven lämnat grundskolan och vill läsa modersmålsundervisning på gymnasiet behöver anmälan för modersmålsundervisning ske. Inför varje läsår behöver en ny anmälan göras under vårterminen på gymnasiet.

Ansökningsperiod gymnasieskola och gymnasiesärskola:

  • För start kommande läsår, 1 februari - 31 maj
    Gymnasiekurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.


För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att anmäla digitalt behöver du e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

I grundskolan och motsvarande skolformer behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation, eftersom det krävs att båda signerar ansökan. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat ansökan. Vid digital ansökan kommer du kunna följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till kommunen direkt i ärendet.

Du kan även ladda ner ansökningsblanketten under ”Hämta blankett”, skriva ut och skicka in om du inte har e-legitimation.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ansöker eleven själv från 16 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa