Modersmålsundervisning - avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller elev i  gymnasieskolan och motsvarande skolformer avsluta undervisning i modersmål.

Vårdnadshavare avanmäler till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer avanmäler eleven själv.

För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att avanmäla digitalt behöver du e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

I grundskolan och motsvarande skolformer behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation, eftersom det krävs att båda signerar avanmälan. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat avanmälan. När du skickar ärendet digitalt kan du följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till Bildningsförvaltningen direkt i ärendet.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avanmäler eleven själv från 16 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa