Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor och är folkbokförd i Kramfors kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om du har egna pengar på banken eller aktier och fonder måste du i första hand använda dessa till din försörjning. Har du tillgångar måste dessa säljas.  Har du även andra tillgångar, exempelvis villa, båt eller bil måste dessa också säljas.  

Du måste även söka alla bidrag du har möjlighet att få, exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning eller underhållsstöd. Du kan kontakta Försäkringskassan för att få mer information om hur du söker bidragen.

Ansökan via e-tjänst

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation BankID. Är ni två som söker ska båda signera ansökan med e-legitimation. Observera att vid behov ska ansökan om försörjningsstöd ske månadsvis.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter. Därför är det bra att du ser till att de är tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så de kan bifogas (Det går bra att fotografera dina handlingar med mobil eller surfplatta). Om du/ni kommit överens med er handläggare på Socialtjänsten att fakturor ska betalas direkt av handläggaren, behöver du/ni lämna in dessa.

Om det är första gången du ansöker kommer du i regel kallas till ett personligt möte

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du bifoga:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Du, din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de tre senaste månaderna
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och verifikation via kontoutdrag på att hyra betalats för de tre senaste månaderna
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning
 • Fullständig deklaration med skatteuträkning
 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton
 • Barn/ungas inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket
 • Vid arbetslöshet – planering med Arbetsförmedlingen, senast gjorda aktivitetsrapport och kopia från Arbetsförmedlingen om hävande av sekretess mot kommunen
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg

Om din ansökan är komplett. Att du har bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat kan ansökan behandlas skyndsamt. Alla handläggare har tystnadsplikt.

Felaktigt lämnade uppgifter kan betraktas som bidragsbrott enligt 12 kapitlet 10 § Socialtjänstlagen och 6 § Bidragsbrottslagen. Detta kan leda till polisanmälan och återbetalningskrav.

Ansökan via blankett

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kan du skriva ut ansökan och posta den. Det går även att lämna den i kommunbrevlådan utanför Kundtjänsten Kom in.

Postadress: Socialtjänsten, 872 80 Kramfors kommun

Besöksadress: Torggatan 2

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa