Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor och är folkbokförd i Kramfors kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Innan du påbörjar e-tjänsten

Gör en provberäkning för att se om du kan ha rätt till bistånd. Du gör provberäkningen via länken Provberäkning ekonomiskt bistånd.

Informationsfilm – så här ansöker du om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Detta oberoende av om din partner befinner sig i ett annat land. Om du har egna pengar på banken eller aktier och fonder måste du i första hand använda dessa till din försörjning. Har du andra tillgångar exempelvis villa, båt eller bil måste dessa också säljas.  

Du måste även söka alla bidrag du har möjlighet att få, exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning eller underhållsstöd. Du kan kontakta Försäkringskassan för att få mer information om hur du söker bidragen. 

Är du 66 år eller äldre ska du ansöka om äldreförsörjningsstöd via Pensionsmyndigheten.

Observera att alla insättningar på ditt konto räknas med som inkomst, detta gäller även swishinsättningar. 

Ansökan via e-tjänst

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation. Är ni två som söker ska båda signera ansökan med e-legitimation. Du ansöker för en månad i taget.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter. Därför är det bra att du ser till att handlingarna är tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så de kan bifogas i PDF-format. För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver handlingarna vara läsbara. Om du/ni kommit överens med er handläggare på Socialtjänsten att fakturor ska betalas direkt av handläggaren, behöver du/ni lämna in dessa.

Om det är första gången du ansöker kommer du att kallas till ett personligt möte.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du bifoga:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Din egen, din makes/makas eller sambos inkomstspecifikation för de tre senaste månaderna
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och verifikation via kontoutdrag på att hyra betalats för de tre senaste månaderna
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning
 • Fullständig deklaration med skatteuträkning
 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton
 • Barn/ungas inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket
 • Vid arbetslöshet – planering med Arbetsförmedlingen, senast gjorda aktivitetsrapport och kopia från Arbetsförmedlingen om hävande av sekretess mot kommunen
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg

Är din ansökan komplett, alla handlingar bifogade och du/ni lämnat alla uppgifter vi efterfrågat kan ansökan behandlas skyndsamt. Alla handläggare har tystnadsplikt. 

Felaktigt lämnade uppgifter kan betraktas som bidragsbrott enligt 12 kapitlet 10 § Socialtjänstlagen och 6 § Bidragsbrottslagen. Detta kan leda till polisanmälan och återbetalningskrav.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Detta på grund av att det inte är möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunens kundtjänst på nummer 0612-800 00 för att få hjälp.

Ansökan via blankett 

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kan du skriva ut ansökan och posta den. Det går även att lämna den i kommunbrevlådan utanför Kundtjänsten Kom in.

Postadress: Socialtjänsten, 872 80 Kramfors kommun

Besöksadress: Torggatan 2, Kramfors

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa