Motion - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion inkommit till kommunen senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. 

En ersättare i kommunfullmäktige får väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot. De motioner som inkommit i tid och av förtroendevalda ledamöter kommer att skickas med i kallelsen och behandlas på kommande sammanträde.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa