Motion - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion inkommit till kommunen senast 14 dagar före Kommunfullmäktiges sammanträde. 

En ersättare i Kommunfullmäktige får väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot. De motioner som inkommit i tid och av förtroendevalda ledamöter kommer att skickas med i kallelsen och behandlas på kommande sammanträde.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du lämnar in motionen tillsammans med en annan person så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att den andra motionären signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till den andra motionären som i och med detta blir andra part i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa