Sommarjobb och feriepraktik - ansökan

LÄS MER

Kramfors kommun erbjuder alla elever som avslutar årskurs 9 feriepraktik samt alla elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet sommarjobb under tre veckor. Sommarjobb och feriepraktik ska ge arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Du behöver ha fullständigt personnummer och vara skriven i Kramfors kommun för att kunna få sommarjobb eller feriepraktik.

Feriepraktik

Målgrupp: För dig som går i årskurs 9.

Period: Du kan välja mellan olika perioder mellan vecka 25–33 och varje period omfattar 75 arbetstimmar.

Område: Du får välja inom vilket område du helst vill praktisera. Det går inte att garantera att du får ditt förstahandsval.

Ersättning: 4 200 kronor vid full närvaro alla 75 arbetstimmar.

Du får själv stå för mat- och eventuella resekostnader. Ersättningen baseras efter praktikperioden på en närvarorapport där arbetsplatsen noterat närvaro/frånvaro.

Transport med arbetshandledare kan förekomma vid vissa arbetsuppdrag.

Diskutera med dina föräldrar/vårdnadshavare om när du kan göra din feriepraktik. Du behöver ange de veckor du inte kan arbeta på grund av resa eller annat.

Om du ej har fullständigt personnummer kan du bli erbjuden arbetsmarknadskunskap med stipendium istället. Tala med din studie- och yrkesvägledare på skolan om detta.

Sommarjobb

Målgrupp: För dig som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet.

Period: Vecka 25–33 

Arbetstider: 6 timmar om dagen, inklusive 1 timmes lunch.

Ersättning: 4 500 kronor i ersättning till elev som har full närvaro alla dagar.

Du får själv stå för mat- och eventuella resekostnader. Ersättningen baseras efter sommarjobbsperioden på en närvarorapport där arbetsplatsen noterat närvaro/frånvaro.

Observera att det finns ett begränsat antal sommarjobb, så turordning baserat på när ansökan inkommit tillämpas. Ju tidigare du ansöker desto större chans har du att få ett sommarjobb.

Ansökningstid

Ansökningstid 4 mars–29 mars. Inga ansökningar som kommer in efter dessa datum kommer att behandlas.

Kontaktuppgifter

Per Nordlander, per.nordlander@kramfors.se, 0612-69 21 63 (frågor om feriepraktik årskurs 9).

Per Lundholm, per.lundholm@kramfors.se, 0612-802 82 (frågor om sommarjobb för årskurs 1 och 2 gymnasiet).

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är folkbokförd i Kramfors kommun
  • Du har ett fullständigt personnummer

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga med e-legitimation så blir ditt namn och adressuppgift förifyllt. Informationen hämtas från Skatteverket.

När du är inloggad har du åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras från e-tjänsteportalen.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa