Medelstor förbränningsanläggning - registrering

LÄS MER

Här kan du informera oss om dina medelstora förbränningsanläggningar. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Om du vill ha mer information kan du gå in på Naturvårdsverkets webbplats och läsa mer där.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation så kan vi fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket och Bolagsverket.

Du har också åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet diarieförts i vårt ärendehanteringssystem.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa