Sopkärl, gemensamt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om gemensamt sopkärl för flera hushåll. Upp till fyra abonnenter kan dela på ett sopkärl.

Den som ansöker om gemensamt sopkärl ansvarar för att renhållningsavgifterna betalas, för städning runt och rengöring av behållaren samt för vägfrågor. Den som ansöker ansvarar också för att anmäla förändringar i det förhållande som motiverat ansökan och som ska ligga till grund för kommunens medgivande. Övriga abonnenter betalar en grundavgift till kommunen. 

Du kan beställa sopkärl på 130, 190, 370 eller 660 liter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa