Avlopp - ansökan och anmälan

LÄS MER

Anmälan eller ansökan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd från miljö- och byggavdelningen. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Du kan göra anmälan eller ansökan i denna e-tjänst.

Kostnad för anmälan/ansökan

  • Tillståndsprövning (WC+BDT) kostar 5 200 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 1 040 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan (BDT) kostar 3 120 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 1 040 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan av annan toalett än WC tas betalt efter timtaxa 1 040 kronor/timme

BDT = Bad, disk och tvättvatten.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om enskilda avlopp på vår webbplats kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över anläggningens utformning och placering
  • Ritning med eventuella brunnar inritade tillsammans med anläggningen

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation så kan vi fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket och Bolagsverket.

Du har också åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet diarieförts i vårt ärendehanteringssystem.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa