Avlopp - ansökan och anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan eller ansökan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd från miljö- och byggavdelningen. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Du kan göra anmälan eller ansökan i denna e-tjänst.

Avgifter

  • Tillståndsprövning (WC+BDT) kostar 4710 kr (1-2 hushåll). Större anläggningar 942 kr/timme.
  • Handläggning av anmälan (BDT) kostar 2826 kr (1-2 hushåll).Större anläggningar 942 kr/timme.
  • Handläggning av anmälan av annan toalett än WC tas betalt efter timtaxa 942 kr/timme

BDT = Bad, disk och tvättvatten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa