Avlopp - ansökan och anmälan

LÄS MER

Anmälan eller ansökan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd från miljö- och byggavdelningen. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Du kan göra anmälan eller ansökan i denna e-tjänst.

Avgifter

  • Tillståndsprövning (WC+BDT) kostar 5 015 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 1 003 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan (BDT) kostar 3 009 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 1 003 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan av annan toalett än WC tas betalt efter timtaxa 1 003 kronor/timme

BDT = Bad, disk och tvättvatten.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skiss/karta på anläggningens utformning och placering
  • Skiss/karta med eventuella brunnar inritade tillsammans med anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa