Avlopp - ansökan och anmälan

LÄS MER

Anmälan eller ansökan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd från miljö- och byggavdelningen. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Du kan göra anmälan eller ansökan i denna e-tjänst.

Avgifter

  • Tillståndsprövning (WC+BDT) kostar 4 930 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 986 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan (BDT) kostar 2 958 kronor (1-2 hushåll). Större anläggningar 986 kronor/timme.
  • Handläggning av anmälan av annan toalett än WC tas betalt efter timtaxa 986 kronor/timme

BDT = Bad, disk och tvättvatten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa