Strandskydd - ansökan om dispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i Miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av länets kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. I många fall behöver du även söka bygglov för att få genomföra åtgärden.

För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du som är firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att slippa fylla i dem själv. 
Läs mer på sidan Så hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster) hos Bolagsverket för få veta mer om hur det fungerar.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Saknar du e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation kan du göra ansökan på vår blankett. Den finns att ladda ner under ”Hämta blankett” här på e-tjänstens startsida.
Om du vill skaffa e-legitimation kan du läsa mer om hur man gör det hos elegitimation.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Kostnad för ansökan

Kommunen tar ut en kostnad för ansökan. Läs mer om den på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärenden efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om strandskyddsdispens på vår webbplats kramfors.se och hos Länsstyrelsen (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa