Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte

LÄS MER

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare. 

Om kommunen inte får veta att du flyttat står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.

Vid ägarbyte av fastighet med kommunalt vatten, debiteras den nya ägaren en avgift på 444 kronor. 
Mer information om avgifter hittar du på vår webbplats kramfors.se.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ägarens och köparens personuppgifter, inklusive personnummer eller organisationsnummer
  • Om fastigheten har kommunalt vatten - aktuell vattenmätarställning

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in har du åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa