Enskild pedagogisk verksamhet - ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om godkännande av enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Tjänsten riktar sig till föräldragrupper, föreningar, organisationer, personal, företag och andra som är intresserade av att starta aktuell verksamhet i enskild regi.

Huvudmannaskapet för dessa enskilda verksamheter beviljas av Bildningsnämnden.

Ansökan

Ansökan görs i denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa