Ledarutbildningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar ansöka om ledarutbildningsbidrag.

Med bidragsberättigad ledarutbildningsdag menas en kursdag som omfattar minst 1 dag med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag (1 lektionstimme = 40 min) och anordnad av distrikts- eller riksorganisation.

Ledarutbildning som förläggs till kvällstid ska omfatta minst 4 kursdagar med minst 3 lektionstimmar/dag. Sådan utbildning räknas om till hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar.

Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och bidragsberättigad ledarutbildningsdag.

Minimiålder för kursdeltagare är 13 år.

Ansökan

Ansökan görs efter avslutat kurstillfälle.

Ansökan skall styrkas/signeras av ordförande alternativt studieorganisatör samt revisor. Kursintyg och kursprogram behålls av föreningen i minst två år. Dessa skall kunna visas upp vid förfrågan.

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa