Ledarutbildningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar ansöka om ledarutbildningsbidrag.

Med bidragsberättigad ledarutbildningsdag menas en kursdag som omfattar minst 1 dag med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag (1 lektionstimme = 40 minuter) och anordnad av distrikts- eller riksorganisation.

Ledarutbildning som förläggs till kvällstid ska omfatta minst 4 kursdagar med minst 3 lektionstimmar/dag. Sådan utbildning räknas om till hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar.

Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och bidragsberättigad ledarutbildningsdag.

Minimiålder för kursdeltagare är 13 år.

Ansökan

Ansökan görs efter avslutat kurstillfälle.

Ansökan skall styrkas/signeras av ordförande alternativt studieorganisatör samt revisor. Kursintyg och kursprogram behålls av föreningen i minst två år. Dessa skall kunna visas upp vid förfrågan.

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part (medsökande) i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa