Betyg eller intyg från vuxenutbildning - beställa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Betyg

Betyg på lästa kurser inom vuxenutbildningen skickas inte hem till dig per automatik utan du måste själv aktivt beställa utskrift av betyg. 

När det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Betyg i enstaka kurser skickas automatiskt digitalt till databasen för antagning till universitet och högskola.

Intyg

Du kan också begära intyg från den eller de kurser som du läst som mer beskriver dia kunskaper i kursen.

Vi kan leverera betyg/intygskopior med följande alternativ:

  • Post
  • E-post
  • Avhämtning

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa