Fyllnadsval av politiker - nominering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du nominera en person till fyllnadsval av politiska förtroendeuppdrag. Aktuella nomineringar kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktigemöte. En nominering av fyllnadsval ska ha inkommit till Kramfors kommun senast 3 dagar före kommunfullmäktiges möte.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa