Fyllnadsval av politiker - nominering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du nominera en person till fyllnadsval av politiska förtroendeuppdrag. Aktuella nomineringar kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktigemöte. En nominering av fyllnadsval ska ha inkommit till Kramfors kommun senast 3 dagar före kommunfullmäktiges möte.

Frågor om tjänsten

Maria Hedman
maria.hedman@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa