Ungdomsarrangemang - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget avser i första hand att stödja föreningar som anordnar offentliga arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade till kommunens ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.

Ansökan skall signeras av ordförande/firmatecknare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa