Tidigare skolstart - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Start i grundskolan vid fem års ålder

Enligt skollagens (2010:800) 7 kap 11 § inträder skolplikten höstterminen det år barnet fyller sex år. Ett barn kan få börja i skolan ett år tidigare. Vårdnadshavaren kan begära att ett barn ska ha rätt att börja i skolan redan höstterminen det år barnet fyller fem år. Det innebär dock inte att skolplikten inträder vid denna tidpunkt.

Vid ansökan om tidigarelagd skolstart ska alltid samråd med avlämnande rektor i förskolan och mottagande rektor vid skolan där barnet ska börja ha skett. Beslut tas av rektor vid mottagande skola i samråd med avlämnande rektor i förskolan.

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Kontakt

Susanne Sahlén
susanne.sahlen@kramfors.se
0612-804 08

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa