Tidigare skolstart - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Start i grundskolan vid fem års ålder

Enligt skollagens (2010:800) 7 kap 11 § inträder skolplikten höstterminen det år barnet fyller sex år. Ett barn kan få börja i skolan ett år tidigare. Vårdnadshavaren kan begära att ett barn ska ha rätt att börja i skolan redan höstterminen det år barnet fyller fem år. Det innebär dock inte att skolplikten inträder vid denna tidpunkt.

Vid ansökan om tidigarelagd skolstart ska alltid samråd med avlämnande förskolechef och mottagande rektor vid skolan där barnet ska börja ha skett. Beslut tas av rektor vid mottagande skola i samråd med avlämnande förskolechef.

Kontakt

Susanne Sahlén
susanne.sahlen@kramfors.se
0612-804 08

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa