Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

OBS! Om du endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage kan du använda e-tjänsten Komplementbyggnad - ansöka om bygglov. Detta gäller även små växthus, friggebodar och liknande.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du som är firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att slippa fylla i dem själv. 
Läs mer på sidan Så hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster) hos Bolagsverket för få veta mer om hur det fungerar.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Saknar du e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation kan du göra ansökan på vår blankett. Den finns att ladda ner under ”Hämta blankett” här på e-tjänstens startsida.
Om du vill skaffa e-legitimation kan du läsa mer om hur man gör det hos elegitimation.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Kostnad för ansökan

Kommunen tar ut en kostnad för ansökan. Läs mer om den på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärenden efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa