Sopkärl, byte och anmälan

LÄS MER

I denna tjänst anmäler du som husägare om du vill ha ett eller flera nya sopkärl till din fastighet, exempelvis om du behöver en annan kärlstorlek.

Här kan du  också anmäla om ett kärl är trasigt eller försvunnet. Vår renhållningsentreprenör kommer då göra en bedömning om kärlet behöver bytas eller lagas.

Sopkärlet vid din fastighet är kommunens egendom och därmed har entreprenören mandat att göra en bedömning av skick.

Kontakt

Annamaria Berglund
kommun@kramfors.se
0612-800 00