Lokalkostnadsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar söka bidrag för kostnader för ägd eller förhyrd lokal som nyttjas för organisationens ungdomsverksamhet.

  • Bidrag ges med 30 kronor per sammankomst
  • Bidrag kan ges för årskostnad för organisationsägd lokal, låneräntor, försäkringar, uppvärmning, elström, renhållning och städning.
  • Bidrag ges endast för den del av den totala årskostnaden för lokalen som utgör ungdomsverksamhet om lokalen även används för annat. 
  • Bidrag kan inte fås för ägd anläggning där drift- och underhållsbidrag redan beviljats.

Ansökan

Ansökan skall göras senast den 15 mars och avse faktiska kostnader för det senaste kalenderåret.

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa