Lokalkostnadsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar söka bidrag för kostnader för ägd eller förhyrd lokal som nyttjas för organisationens ungdomsverksamhet.

  • Bidrag ges med 30 kronor per sammankomst
  • Bidrag kan ges för årskostnad för organisationsägd lokal, låneräntor, försäkringar, uppvärmning, elström, renhållning och städning.
  • Bidrag ges endast för den del av den totala årskostnaden för lokalen som utgör ungdomsverksamhet om lokalen även används för annat. 
  • Bidrag kan inte fås för ägd anläggning där drift- och underhållsbidrag redan beviljats.

Ansökan

Ansökan skall göras senast den 15 mars och avse faktiska kostnader för det senaste kalenderåret.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa