Föreningsdriven fritidsgård - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för föreningsdrivna fritidsgårdar avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.

I den här tjänsten kan man redovisa verksamheten halvårsvis. 

Senaste datum för redovisning

  • För perioden 1 januari - 30 juni är 15 juli.
  • För perioden 1 juli - 31 december är 15 januari

Bidragsansökan

Ansökan om bidrag görs i e-tjänsten "Föreningsdriven fritidsgård - ansökan om bidrag". 

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa