Föreningsdriven fritidsgård - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för föreningsdrivna fritidsgårdar avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.

I den här tjänsten kan man redovisa verksamheten halvårsvis. 

Senaste datum för redovisning

  • För perioden 1 januari - 30 juni är 15 juli.
  • För perioden 1 juli - 31 december är 15 januari

Bidragsansökan

Ansökan om bidrag görs i e-tjänsten Föreningsdriven fritidsgård - ansökan om bidrag

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part (medsökande) i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa