Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du första gången ditt barn behöver skolskjuts.  Har du redan ett beviljat beslut och omständigheterna inte har förändrats, behöver du inte ansöka inför varje läsår. Du kan ansöka för elev

  • i förskoleklass och årskurs 1, 2 och 3 som har 2 kilometer eller längre skolväg
  • i årskurs 4, 5 och 6 som har 3 kilometer eller längre skolväg
  • i årskurs 7, 8 och 9 som har 4 kilometer eller längre skolväg
  • som behöver skolskjuts på grund av särskilda omständigheter, exempelvis funktionshinder eller trafikförhållanden
  • som har fler än ett boende, så kallat växelvis boende*

Om flerpartssignering i e-tjänsten

* När boendet sker växelvis och vårdnaden är gemensam, så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa