Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du första gången ditt barn behöver skolskjuts.  Har du redan ett beviljat beslut och omständigheterna inte har förändrats, behöver du inte ansöka inför varje läsår. Du kan ansöka för elev

  • i förskoleklass och årskurs 1, 2 och 3 som har 2,0 km eller längre skolväg
  • i årskurs 4, 5 och 6 som har 3,0 km eller längre skolväg
  • i årskurs 7, 8 och 9 som har 4,0 km eller längre skolväg
  • som behöver skolskjuts på grund av särskilda omständigheter, exempelvis funktionshinder eller trafikförhållanden
  • som har fler än ett boende, så kallat växelvis boende*

* När boendet sker växelvis och vårdnaden är gemensam, krävs att båda vårdnadshavarna signerar ansökan för att vi ska kunna handlägga ärendet.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa