Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du första gången ditt barn behöver skolskjuts.  Har du redan ett beviljat beslut och omständigheterna inte har förändrats, behöver du inte ansöka inför varje läsår. Du kan ansöka för elev

  • i förskoleklass som har 2,0 km eller längre skolväg
  • i årskurs 1, 2 och 3 som har 2,5 km eller längre skolväg
  • i årskurs 4, 5 och 6 som har 3,0 km eller längre skolväg
  • i årskurs 7, 8 och 9 som har 4,0 km eller längre skolväg
  • som behöver skolskjuts på grund av särskilda omständigheter, exempelvis funktionshinder eller trafikförhållanden
  • som har fler än ett boende, så kallat växelvis boende*

* När boendet sker växelvis och vårdnaden är gemensam, krävs att båda vårdnadshavarna signerar ansökan för att vi ska kunna handlägga ärendet.

Frågor om tjänsten

Jenny Lundqvist
jenny.lundqvist@kramfors.se
0612-800 84

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa