Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan

LÄS MER

Om du vill installera en separeringstoalett/torrtoalett eller om du vill kompostera latrin måste du anmäla detta till kommunen. Anmälan kan ske genom denna e-tjänst. En ritning behöver bifogas när du anmäler kompostering av latrin. Där markerar du kompostens placering, avstånd till närliggande byggnader och märker ut eventuella närliggande vattentäkter. 

Kostnad för anmälan

  • Vid omhändertagande av urin, 1 003 kronor/timme
  • Kompostering, 1 003 kronor

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • Abonnentnummer
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa