Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan

LÄS MER

Om du vill installera en separeringstoalett/torrtoalett eller om du vill kompostera latrin måste du anmäla detta till kommunen. Anmälan kan ske genom denna e-tjänst.

En ritning behöver bifogas när du anmäler kompostering av latrin. På ritningen markerar du kompostens placering, avstånd till närliggande byggnader och märker ut eventuella närliggande vattentäkter. 

Kostnad för anmälan

Kommunen tar ut en kostnad för anmälan:

  • Vid omhändertagande av urin, 1106 kronor per timme.
  • Kompostering, 1106 kronor kronor.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på telefonnummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din anmälan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer vatten- och renhållning
  • Ritning över eventuella närbelägna bostads- eller fritidshus
  • Ritning över eventuella närbelägna dricksvattenbrunnar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa