Separeringstoalett och kompostering av latrin - anmälan

LÄS MER

Om du vill installera en separeringstoalett eller om du vill kompostera latrin måste du anmäla detta till kommunen. Anmälan kan ske genom denna e-tjänst. En ritning behöver bifogas när du anmäler kompostering av latrin. Där markerar du kompostens placering, avstånd till närliggande byggnader och märker ut eventuella närliggande vattentäkter. 

Kostnad för anmälan

  • Vid omhändertagande av urin, 942 kr/timme
  • Kompostering, 942 kr

Frågor om tjänsten

Magnus Zeilon
magnus.zeilon@kramfors.se
0612-803 68

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över kompostens placering
  • Uppgifter om separeringstoaletten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa