Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad

Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassning m.m.

Ägarmedgivande

Om du inte äger fastigheten behöver du kontakta fastighetsägaren för medgivande till om anpassningarna får utföras och om återställning behöver göras eller inte göras vid en flytt. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Du ansvarar själv för kontakterna med din fastighetsägare. Beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att anpassning kan genomföras. Du bör begära skriftligt medgivande från fastighetsägaren.

Kramfors kommuns hemsida kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa