Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

vår webbplats kramfors.se kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa