Kommunal vuxenutbildning - ansökan om ändring av kurser och studieplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändrad studieplan

Denna e-tjänst används för ändringar i studieplanen för inskrivna elever och ska används om eleven vill ansöka om följande:

  • Lägga till kurs
  • Förlänga kurs
  • Göra avbrott/avsluta kurs

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ska kontaktas i samband med användandet av tjänsten.

Du som elev behöver information innan förändringen kan göras på ett bra sätt. Ändringar av kurser kan påverka fortsatta kurs/studieval.

Ändrad studiepoäng och ändrad studietid påverkar din studietakt och ditt studiestöd.

Tänk på att ändrad studiepoäng och ändrad studietid påverkar ditt studiestöd. Anmäl alltid ändring till CSN!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa