Kommunal vuxenutbildning - ansökan om ändring av kurser och studieplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändrad studieplan

Denna e-tjänst används för ändringar i studieplanen för inskrivna elever och ska används om eleven vill ansöka om följande:

  • Lägga till kurs
  • Förlänga kurs
  • Göra avbrott/avsluta kurs

Studie- och yrkesvägledare(SYV) ska kontaktas i samband med användandet av tjänsten.

Du som elev behöver information innan förändringen kan göras på ett bra sätt. Ändringar av kurser kan påverka fortsatta kurs/studieval.

Ändrad studiepoäng och ändrad studietid påverkar din studietakt och ditt studiestöd.

Tänk på att ändrad studiepoäng och ändrad studietid påverkar ditt studiestöd. Anmäl alltid ändring till CSN!

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa