Uppskjuten skolstart - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om uppskjuten skolstart för ditt barn.

Uppskjuten skolplikt enligt 7 kap 10 § Skollagen:

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår så barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Kontakt

Susanne Sahlén
susanne.sahlen@kramfors.se
0612-804 08

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa