Interpellation eller enkel fråga - skicka in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förtroendevald ledamot i Kommunfullmäktige skicka in en interpellation eller enkel fråga.

En ersättare får lämna in en interpellation och fråga om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet. En ersättare som har ställt en interpellation eller fråga får delta i överläggningen då svaret behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Interpellation

En interpellation får ställas till ordförande och vice ordförande i styrelse eller nämnd, företag, fullmäktigeberedning samt ordförande i utskott. Interpellationen skall vara inlämnad 15 arbetsdagar innan Kommunfullmäktiges sammanträde för att behandlas på det mötet. Svaret blir skriftligt.

Enkel fråga

En enkel fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i styrelse eller nämnd, företag, fullmäktigeberedning samt ordförande i utskott. Frågan skall vara inlämnad 3 dagar innan Kommunfullmäktiges sammanträde för att behandlas på det mötet. Svaret blir muntligt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa