Kontaktuppgifter till vårdnadshavare för elev i gymnasieskola - anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolan behöver uppgifter på vårdnadshavare av flera anledningar. en anledning är att skollagen säger att vårdnadshavare ska underrättas samma dag som en ogiltig frånvaro uppstår. en annan anledning är att skolan lätt och snabbt ska kunna komma i kontakt med en elevs vårdnadshavare om något inträffar.

Om en elev får en lektion kvitterad med ogiltig frånvaro skickas ett sms och/eller ett e-postmeddelande till vårdnadshavaren alternativt till en myndig elev. Detta kräver att mobilnummer och e-postadress är registrerat samt att mottagare valt att den önskar meddelande via sms och eller e-post.

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa