Budad slamtömning - beställa

LÄS MER

Slamavskiljare och minireningsverk

Schemalagd tömning av slamavskiljande brunnar (en, två- och trekammarbrunnar) samt minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus. Behöver din anläggning tömmas utöver dessa tider kan du göra en så kallad budad tömning med hjälp av denna e-tjänst.

Kostnad för budning tillkommer med 625 kronor utöver ordinarie prislista. Läs mer om slamtömningsavgifter på kommunens webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Övriga avloppslösningar

Tömning av slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial beställer du alltid själv med hjälp av denna e-tjänst. Tömning sker normalt inom 16 dagar efter beställning.
Tjänsten innebär inga tilläggskostnader utöver ordinarie prislista.

Akut tömning

Behöver du tömma din anläggning akut och inte kan vänta upp till 16 dagar på en ordinarie budning bokas tömning via telefon 070-514 61 61.

Kostnad tillkommer. Läs mer om slamtömningsavgifter på kommunens webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Läs mer

Mer information om slamtömning finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Kontakt

Bohlins Slamsugning AB
info@bohlinsab.nu
070-514 61 61

Personuppgiftsansvarig

Produktionsnämnden
kommun@kramfors.se