Sophämtning - ansökan om förlängd intervall

LÄS MER

Här kan du ansöka om att få sophämtning med längre intervall än normalt. Den som har lite sopor och inte lägger matavfall i sopkärlet kan ansöka om att få sina sopor hämtade var fjärde, åttonde eller tolfte vecka. 

När soporna ligger en längre tid i soptunnan är det särskilt viktigt att man hanterar sina sopor på ett bra sätt så att omgivningen inte störs. Det innebär bland annat att  du måste kompostera matavfall i en stängd kompost som skadedjur inte kan komma åt. Endast papper och omålat trä får eldas. Däremot får inte till exempel mjölkförpackningar, plast eller andra hushållssopor eldas.

Notera att ansökan endast kan göras för permanenthus med sophämtning året runt. (Sophämtning vid fritidshus sker endast med 14 dagars intervall.)

Kostnad för ansökan

  • Vid ansökan om hämtning med 4 till 8 veckors intervall kostar ansökningsavgiften 1106 kronor.
  • Vid ansökan om hämtning var 12:e vecka kostar ansökningsavgiften 1106 kronor per timme i handläggningstid.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på telefonnummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om avfallsavgifter på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Permanenthus med sophämtning året runt
  • Inget matavfall läggs i sopkärlet

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation så kan vi fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket och Bolagsverket.

Du har också åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet diarieförts i vårt ärendehanteringssystem.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa