Sophämtning - ansökan om förlängd intervall

LÄS MER

Här kan du ansöka om att få sophämtning med längre intervall än normalt. Den som har lite sopor och inte lägger matavfall i sopkärlet kan ansöka om att få sina sopor hämtade var fjärde, åttonde eller tolfte vecka. 

När soporna ligger en längre tid i soptunnan är det särskilt viktigt att man hanterar sina sopor på ett bra sätt så att omgivningen inte störs. Det innebär bland annat att  du måste kompostera matavfall i en stängd kompost som skadedjur inte kan komma åt. Endast papper och omålat trä får eldas. Däremot får inte till exempel mjölkförpackningar, plast eller andra hushållssopor eldas.

Notera

  • Ansökan gäller endast permanenthus med sophämtning året runt. (Sophämtning vid fritidshus sker endast med 14 dagars intervall.)
  • Hämtning med  4 till 8 veckors intervall kostar 1 040 kronor i ansökningsavgift. När du ansöker om hämtning var tolfte vecka kostar ansökningsavgiften 1 040 kronor per timme i handläggningstid.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Permanenthus med sophämtning året runt
  • Inget matavfall läggs i sopkärlet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa