Skylt - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa