Ledighet för elev i gymnasieskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledighet för elev i gymnasieskolan.

Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven. Undantagsvis kan dock berörd lärare ge ledighet för enstaka lektion. Studiehandledaren kan ge ledighet i max tre dagar och rektor beslutar för längre tid.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa