Eldstad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till kommunen. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

 • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
 • Byte av eldstad
 • Byte av rökkanal (skorsten)
 • Installation av så kallad braskassett i befintlig öppen spis
 • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag, till exempel från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från kommunen. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.

Kostnad för anmälan

Kommunen tar ut en kostnad för anmälan. Läs mer om den på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens e-tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på telefonnummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Tänk på att

Efter att din anmälan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärende efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om installation av kamin, vedspis och andra eldstäder på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fasadritning om det är en ny skorsten
 • Foto utvändigt, om det är en befintlig skorsten som ska användas
 • Förslag på kontrollplan
 • Planritning
 • Prestandadeklaration, teknisk beskrivning eller CE-märkning
 • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa