Eldstad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

 • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
 • Byte av eldstad
 • Byte av rökkanal (skorsten)
 • Installation av s.k. braskasset i befintlig öppen spis
 • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Prestandadeklaration, teknisk beskrivning eller CE-märkning
 • Foto utvändigt, om det är en befintlig skorsten som ska användas
 • Fasadritning om det är en ny skorsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa