Politiska uppdrag - avsägelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som är politiker vill avsäga dig uppdrag kan du göra det i denna e-tjänst. Ditt ärende kommer att behandlas vid nästa kommunfullmäktigemöte. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa