Föreningsägd samlingslokal - ansökan om stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar söka bidrag för samlingslokaler som de äger.

Syftet med bidraget för föreningsägda samlingslokaler är att behålla byggnadens goda skick.

Ansökningstid

Senast 1 november 2022 ska ansökan skickas in genom att använda denna e-tjänst. Ansökan som inkommer efter detta datum avslås.

Övrig information

Inga dokument skall bifogas ansökan. Kommunen begär kompletterande handlingar när det bedöms vara nödvändigt.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa