Föreningsägd samlingslokal - ansökan om stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar söka bidrag för samlingslokaler som de äger.

Syftet med bidraget för föreningsägda samlingslokaler är att behålla byggnadens goda skick.

Ansökningstid

Senast 15 oktober 2019 ska ansökan skickas in genom att använda denna e-tjänst. Ansökan som inkommer efter detta datum avslås.

Övrig information

Inga dokument skall bifogas ansökan. kommunen begär kompletterande handlingar när det bedöms vara nödvändigt.

 

Frågor om tjänsten

Sofie Wallblom
sofie.wallblom@kramfors.se
0612-803 15

Personuppgiftsansvarig

Produktionsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa