Föreningsägd samlingslokal - ansökan om stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar söka bidrag för samlingslokaler som de äger.

Syftet med bidraget för föreningsägda samlingslokaler är att behålla byggnadens goda skick.

Ansökningstid

Senast 1 november ska ansökan skickas in genom att använda denna e-tjänst. Ansökan som inkommer efter detta datum avslås.

Övrig information

Inga dokument skall bifogas ansökan. Kommunen begär kompletterande handlingar när det bedöms vara nödvändigt.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

I den är e-tjänsten används flerpartsignering. Det innebär att när du har signerat din ansökan så skickas den vidare till ordförande, kassör eller annan firmatecknare. Efter att ordförande, kassör eller annan firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande, kassör eller annan firmatecknare som i och med detta blir andra part i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa