Reseräkning för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald skicka in en reseräkning.

När du har skickat in ärendet ska det signeras av ordförande för för den aktuella nämnden, innan det skickas vidare till kommunens HR-enhet. Detta görs idag manuellt. Gör så här:

  1. När du skickat in ärendet får du en kvittens. I kvittensen kan du hämta ärendet som en pdf-fil. Spara ned filen eller skriv ut ärendet direkt.
  2. Lämna till ordförande för signering och därefter distribution till HR-avdelningen.

Kontakt

Per Häggström
per.haggstrom@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa