Starta, utveckla eller avveckla företag (Verksamt.se)

LÄS MER

Myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar på webbplatsen verksamt.se information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Målet med myndighetssamarbetet är att skapa förutsättningar för fler lönsamma företag. Verksamt.se hjälper dig med dina myndighetskontakter, vad du ska skicka in, till vem och när. Med enkla e-tjänster kan du snabbare genomföra dina företagsärenden hos myndigheter och få mer tid till att driva ditt företag framåt.